CCUVN

CCUVN samenwerking

Mijn beroepsvereniging, de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW) is een samenwerking aangegaan met de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN).

Deze samenwerking maakt het mogelijk om elkaars kennis te delen en te gebruiken ten behoeve van patiënten met de ziekte van Crohn en patiënten met Colitis Ulcerosa. Deze chronische ontstekingen van het maag-darmkanaal ofwel Inflammatory Bowel Diseases (IBD) genoemd, kunnen grote en zelfs invaliderende gevolgen hebben voor zowel het privéleven als de werksituatie van de, veelal jonge, patiënten.

Ik maak deel uit van de groep therapeuten die ieder jaar bijgeschoold wordt op het gebied van de lichamelijke en psychosociale gevolgen van IBD. Hierdoor kan ik IBD-patiënten en hun naasten begeleiding bieden bij de invloed van de ziekte op hun dagelijks leven.

Heb jij last van IBD in je privéleven en zou je dit graag bespreekbaar willen maken? Ik kijk graag of ik je hierbij kan helpen of kan doorverwijzen naar iemand die je probleem goed kan behandelen.

Neem contact op