Kindercoaching, kindertherapie en groepsbijeenkomsten op maat

Onrustig zijn, slecht slapen, veel ruzie maken, of juist heel teruggetrokken zijn: als ouder signaleer je dat je kind niet lekker in zijn vel zit en begin je ongerust te worden. In gesprek met school worden je zorgen vaak herkend. Dagelijks komt er veel op onze kinderen af. Er wordt het nodige van ze verwacht en niet alle kinderen kunnen daaraan voldoen. Ze voelen zich overbelast en overvraagd en raken uit evenwicht. Precies dan kan je kind een steuntje in de rug gebruiken om zich weer prettig te voelen. Kindercoaching van De Kapstok biedt dit steuntje, in de vorm van:

  • Individuele kindercoaching en kindertherapie
  • Kindercoaching bij echtscheidingen
  • Groepsbijeenkomsten voor kinderen

Kom in contact

De belevingswereld van het kind staat bij de Kapstok centraal

In het werken met kinderen als kindercoach of kindertherapeut sluit ik aan bij de belevingswereld van het kind en richt ik mij op zowel de binnenwereld als de buitenwereld. Kortom, het complete kinderleven. Samen gaan we onder andere aan de slag met sociale vaardigheden, het herkennen en uiten van gevoelens en het vergroten van de weerbaarheid en de eigenwaarde van je kind.

Ik nodig ouders van harte uit voor een intakegesprek, waarin we samen kijken welke problemen het kind heeft en of kindercoaching, kindertherapie of een kindergroep passend is voor de hulpvraag. In overleg kan de school en het maatschappelijk werk hierbij behulpzaam zijn. Gedurende de coaching, therapie en groepsbijeenkomsten vinden er regelmatig oudergesprekken plaats.

Verf je Sterk!

Verf je Sterk! is een kindergroep voor kinderen die zich niet voldoende kunnen redden in de omgang met andere kinderen. Ze zonderen zich bijvoorbeeld af van groepen, zijn verlegen of bang, stil en teruggetrokken of juist teveel aanwezig en komen steeds in conflictsituaties terecht. Verf je Sterk! is enkele jaren geleden ontwikkeld door Hilda van Assen van Atelier KlimOp! in Dalfsen. De resultaten tot nu toe hebben bewezen dat de groep zeer effectief is bij het verhelpen van problemen.

Lees meer over Verf Je Sterk!

Speel je Sterk!

Speel je Sterk! is een groepsprogramma voor kinderen tussen de 6 en 8 jaar, die problemen hebben in de omgang met andere kinderen. Denk aan het afzonderen van andere kinderen, nauwelijks of juist te véél aanwezig zijn. Maar ook angstig of verlegen zijn en belanden in conflictsituaties. In de groepen werken we aan sociale vaardigheden, het herkennen en uiten van gevoelens, maar ook aan de eigenwaarde en de weerbaarheid van je kind.

Lees meer over Speel je Sterk!

Benieuwd hoe coaching of therapie bij de Kapstok je kind verder kan helpen?

Vul dan het contactformulier om een afspraak te maken voor een vrijblijvende kennismaking. Wil je graag meer weten over mijn werkwijze of heb je vragen over een specifieke vorm van hulpverlening? Neem dan gerust contact met me op.

Kom in contact