Tarieven, vergoedingen en registraties

Tarieven met ingang van 1 juli 2019.

Het tarief is € 80,- per gesprek van een uur. Relatie gesprekken duren 5 kwartier; het tarief is €95. Voor gesprekken met meer dan 2 deelnemers wordt het tarief in overleg vastgesteld.

Avondtarief +15%

De facturen worden per email verstuurd.
Of (een deel van) de kosten door de zorgverzekering worden vergoed, is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polis (zie onder kopje Verzekeringen).

Als dit niet het geval is kan in onderling overleg een korting gelden.

De gesprekken vinden plaats in Dalfsen. Voor gesprekken op een andere locatie breng ik een reistijd  en km-vergoeding in rekening.

Als therapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Zorg (SCAG).

Verzekering

De gesprekken worden niet vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Mogelijk wel uit je aanvullende pakket, afhankelijk van je zorgverzekeraar en polis.

Voor relatie gesprekken geldt dat niet iedere zorgverzekering deze vergoeden.

Een eventuele vergoeding valt onder de aanvullende verzekering alternatieve zorg op basis van mijn LVPW en RBCZ  lidmaatschap.

De lijst van zorgverzekeraars en welk contract is afgesloten met het LVPW kun je vinden op: http://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars (hier kan je geen rechten aan ontlenen). Lees je polis goed door of neem contact op met je zorgverzekeraar.


Registraties:

Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

 

 

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Kwaliteitsregister Jeugd

 

 

 

Vereniging van Contextueel Werkers

 

 

Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland

Bekend met / betrokken bij Triple P, Een taal erbij, EFT, Verf je sterk!, Speel je Sterk! en Dit ben ik: mijn ouders zijn gescheiden.

Bekijk de algemene voorwaarden